Inzet van TNO tools

Veiligheidscultuurladder, ontwikkeld binnen de Hearths & Minds methode , is de basis geworden voor verschillende veiligheidscultuurprogramma’s. Organisaties die met veiligheid aan de slag willen groeien vaak geleidelijk van niveau 1 passief naar niveau 5 vooruitstrevend. Bij elk niveau passen andere cultuurinstrumenten.

 

Belangrijk is dat u kiest voor instrumenten die passen bij het ambitieniveau van uw organisatie.

 1. Voorlichtingscampagnes waarbij 1 boodschap centraal staat.
 2. Optimale ploeg:
 3. Quickscan leren van incidenten: kwantitatieve effectmeting waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe goed de plan-do-check-act-cyclus wordt doorlopen.
  Ketensimulatie: rollenspel waarin betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan over afdelingsoverstijgende problemen.
  Probleeminventarisatie en oplossing
 4. Microtools:
  oefenen met aanspreken,
  game situationeel leidinggeven,
  interactieve toolboxen,
  focusgroep van sleutelfiguren bespreekt de achterliggende oorzaken van een incident/knelpunt.
  empowerment:
 5. [email protected]
 • Leren van incidenten: een effectmeting op basis van de ongevalsregistratie waarmee getalsmatig inzichtelijk wordt gemaakt hoe goed de plan-do-check-act-cyclus wordt doorlopen na melding.
 • Ketensimulatie: een begeleide discussie/rollenspel waarbij de belanghebbende partners samen praten over een herkenbare onveilige situatie die ontstaat door samenwerkingsproblemen tussen afdelingen of in een keten van bedrijven.