Omgaan met lichamelijke klachten in het werk

Doelgroep
Deze coaching is gericht op mensen met chronische pijnklachten die willen re-integreren of met pijnklachten doorwerken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan klachten aan arm, nek en schouders (KANS, RSI-achtige klachten, ABBEs), chronische hoofdpijn en fibromyalgie.
Doel
De gecoachte wordt zich bewust van de relatie tussen pijn en lichaamshouding en verwerft inzicht in de eigen mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen.
Werkwijze
Een begeleidingstraject stimuleert de medewerker op drie fronten:

  1. Herkennen van houdingen die de pijn in stand houden of verergeren.
  2. Het zoeken en uitproberen van gezondere houdingen en werkwijzen.
  3. Het ontspannen van betrokken spieren/lichaamsdelen zodat herstel wordt bevorderd.

Een traject start met een intake van twee uur. Vervolgens wordt de medewerker begeleid aan de hand van coachgesprekken, praktische opdrachten en feedback op de opdrachten via e-mail. Het aantal en de duur van de coachgesprekken kan worden afgestemd op de situatie. Na vijf gesprekken vindt een evaluatie plaats waarin wordt gekeken of behoefte is aan een aanvullend traject.

Iris Advies gaat er van uit dat voor een structurele aanpak het belangrijk is te kijken naar de combinatie van fysiek belastende houdingen op het werk en thuis. Daarom vormt een houdingsadvies in de werk- en in de thuissituatie een integraal onderdeel van de begeleiding. Het houdingsadvies is er op gericht om de medewerker aan de hand van videobeelden van de eigen activiteiten de eigen mogelijkheden te laten zien de houding te veranderen en de belasting terug te brengen.

In het traject wordt een positieve insteek gehanteerd. De kracht van de medewerker staat centraal. De medewerker wordt uitgenodigd om zelf actief aan de slag te gaan. Het traject is gericht op het stimuleren van het zelf-genezend vermogen van het lichaam. Deels door de medewerker bewuster te maken van de eigen mogelijkheden de belasting terug te brengen, deels door een fysieke ondersteuning met behulp van ontspanningstechnieken en massage.