ISO 45001

De nieuwe norm voor arbomanagement ISO 45001 Occupational Health and Safety biedtextra mogelijkheden om het arbobeleid te structureren en te verbeteren. Aandachtspunten van de nieuwe norm zijn:

Allemaal elementen waar Iris Advies u op een praktische wijze mee kan ondersteunen.