Arbo- en milieumanagement

Veel organisaties hebben tegenwoordig een formeel danwel informeel arbo- en milieumanagementsysteem om alle arbo- en milieutaken te borgen en het inspelen op nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen te faciliteren.

Het inrichten, onderhouden en actualiseren van dergelijke arbo- en milieumanagementsystemen vraagt tijd en aandacht die intern niet altijd beschikbaar is. Iris Advies kan u daarbij ondersteunen.

Enkele activiteiten die Iris Advies in dit verband bijvoorbeeld heeft uitgevoerd zijn:

Bij het bouwen aan een stevige veiligheidscultuur kan ik ook door TNO ontwikkelde instrumenten inzetten.

Ik heb met name veel ervaring in laboratorium en research omgeving, Universiteiten en Universitair Medische Centra maar ben ook thuis in andere organisaties.