Arbo- en milieumanagement

Veel organisaties hebben tegenwoordig een formeel danwel informeel arbo- en milieumanagementsysteem om alle arbo- en milieutaken te borgen en het inspelen op nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen te faciliteren.

Het inrichten, onderhouden en actualiseren van dergelijke arbo- en milieumanagementsystemen vraagt tijd en aandacht die intern niet altijd beschikbaar is. Iris Advies kan u daarbij ondersteunen.

Enkele activiteiten die Iris Advies in dit verband bijvoorbeeld heeft uitgevoerd zijn:

 • Schrijfopdrachten:
  • Schrijven van arbo- en milieujaarplannen
  • Pagina’s voor websites
  • Folders en andere arbo- en milieucommunicatiemiddelen
  • Procedures, voorschriften, instructies en reglementen
 • Inventarisaties:
  • Verbeteraudits
  • Risico-inventarisaties en -evaluaties met bijbehorend plan van aanpak
  • Thematische analyses
  • Enquetes
 • Bouwen aan draagvlak:
  • Thematische voorlichtingen voor medewerkers en leidinggevenden
  • Cursussen en workshops voor interne arbo en milieucontactpersonen
  • Workshop Gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak bij de RI&E
  • Workshop Opzetten van interne arbo- en milieuvoorlichting en communicatie
  • Workshop Schrijven van arbo- en milieuvoorschriften
  • Activiteiten ter bevordering van medewerkersparticipatie en betrokkenheid

Bij het bouwen aan een stevige veiligheidscultuur kan ik ook door TNO ontwikkelde instrumenten inzetten.

Ik heb met name veel ervaring in laboratorium en research omgeving, Universiteiten en Universitair Medische Centra maar ben ook thuis in andere organisaties.