Gevaarlijke stoffen

Wilt u de bewustwording rond gevaarlijke stoffen een impuls geven? Dan zijn deze cursussen en workshops mogelijk iets voor u:

  • Stop! blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
  • Chemicalien veilig opslaan, PGS 15 in de praktijk
  • Zelf aan de slag met verminderen van risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek
  • Begrijpen¬† en toepassen van veiligheidsinformatie van chemicalien
  • Omgaan met kleinschalige chemische incidenten
  • Kent u de effectiviteit van uw adembeschermingsmasker?
  • Veilig werken met gevaarlijke stoffen in laboratoria