Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

crkbo_docentIris van ’t Leven, oprichter van Iris Advies, is sinds 2010 geregistreerd in het CRKBO ofwel het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hiervoor moet een docent aantonen ervaring te hebben met het hele onderwijsproces: opzetten van de cursussen, lesgeven en toetsen van de kennis. Daarnaast moet een docent aantoonbaar de eigen leskwaliteit evalueeren en zich aantoonbaar inhoudelijk bijscholen.

Ik heb deze certificatie verkregen mede op basis van de onderwijskundige vakken die ik tijdens mijn studie bij de Landbouwuniversiteit Wageningen heb gevolgd en mijn praktijkervaring. Ik heb van 2004 tot en met 2011 les gegeven bij het Kort Hoger Onderwijsprogramma Arbocoordinator, later Preventiemanager, van deĀ  Open Universiteit. Van 2008 tot op heden geef ik voor Avans+ bewustwordingscursussen voor medewerkers van laboratoria. Daarnaast verzorg ik regelmatig In-company cursussen en voorlichtingen vanuit Iris Advies.

Voor informatie rondom registratie bij het CRKBO kun je ook kijken op www.crkbo.nl