Biologische agentia

Wilt u de bewustwording over de blootstelling aan bacterien, schimmels, virussen en andere biologische agentia op het werk vergroten? Wilt u uw medewerkers betrekken bij het zoeken naar maatregelen om de blootstelling aan deze ziekteverwekkende organismen te beperken? Dan zijn deze workshops mogelijk iets voor u.

  • Aan de slag met risico’s op de werkplek
  • Veilig werken met biologische agentia in laboratoria
  • Bewust en hygienisch omgaan met risico’s van ziekteverwekkende organismen
  • Bewust omgaan met de risico’s van ziekteverwekkende organismen bij buitenwerk
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie van biologische agentia volgens de Arbowet